Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-LIBEŇ

N 1788-1851
N 1788-1932
N 1794-1818
N 1857-1939