Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ČISTÁ

NOZ 1822-1840 (i)
N 1840-1867 (i) O 1839-1860 (i)