Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-SMÍCHOV

N 1788-1840
N 1788-1840
N 1841-1910
N 1869-1923 (jednotlivé zápisy od roku 1843)
N 1911-1938
N 1924-1939