Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-VINOHRADY

N 1892-1917
N 1896-1927
N 1918-1939
N 1927-1939