Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA

O 1784-1816
O 1784-1873
O 1784-1873
O 1799-
O 1874-1891
O 1892-1906
O 1907-1938
O 1907-1949