Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-LIBEŇ

O 1813-1822, 1830-1894
O 1856-1913
O 1856-1939