Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-KARLÍN

Z 1858-1885
Z 1858-1939
Z 1869-1939