Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DAMBOŘICE
indexy

N 1807-1847
N 1847-1874
N 1877-1927
O 1808-1847
O 1848-1900
O 1901-1928
Z 1807-1848
Z 1848-1888
Z 1888-1928