Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DAMBOŘICE

N 1807-1847 (i)
N 1846-1877
N 1874-1918
O 1808-1846 (i)
Z 1807-1847 (i)
Z 1874-1918
N 1919-1926, 1928, 1930-1933, 1936, 1942-1944 O 1874-1930, 1933, 1937, 1942-1944 Z 1919-1931, 1933, 1935-1944
indexy