Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BATELOV

N 1788-1846 (i)
N 1789-1845
N 1847-1874 (i)
O 1788-1846 (i)
O 1849-1873 (i)
Z 1788-1846 (i)
Z 1847-1874 (i)