Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DĚPOLTOVICE

N 1812-1835, 1848 O 1834 Z 1829, 1837