Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DEŠENICE

N 1807-1836
N 1807-1811, 1813-1816, 1818-1833, 1835-1838
Z 1807, 1811, 1814, 1817-1826, 1829-1834, 1839
NOZ 1873-1894 (i téměř za každým rokem)
index