Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DLOUHÁ VES

N 1799-1834
N 1822-1839 O 1813-1871
Z 1788-1822
Z 1822-1839