Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DOBRUŠKA

N 1799-1838 (+ kniha familiantů)
N 1839-1876
Z 1825-1839 (i)
N 1807-1839 (i) O 1812-1836 Z 1807-1839 (i)
NOZ 1869-1940, 1942-1944, 1946
index