Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BEČOV NAD TEPLOU

N 1788-1868 (i)
N 1839-1922, 1929 (i)
O 1788-1868 (i)
O 1840-1924 (i)
Z 1788-1867 (i)
Z 1840-1928
N 1868-1873, 1895-1898, 1901, 1904, 1905, 1911, 1912 O 1868-1873, 1905, 1911, 1912 Z 1868-1873, 1895-1898, 1905, 1911, 1912
NOZ 1872-1909, 1911, 1912 (i)