Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DOBŘÍŠ

N 1831-1839
N 1866-1912, 1919-1927, 1930, 1932-1935, 1942-1944
O 1869-1890 (i), 1890-1900, 1903-1910, 1912, 1918-1926, 1942-1944
Z 1831-1839
Z 1869-1873, 1874-1890 (i), 1890-1912, 1918-1944, 1946
N 1810-1868 (i) O 1827-1867
indexy