Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DOLNÍ BĚLÁ

N 1840-1862 (i)
N 1880, 1882-1885, 1913, 1918-1935, 1939 O 1884, 1885, 1918-1934, 1936 Z 1880, 1882-1885, 1913, 1918-1920, 1922-1936