Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DOLNÍ KOUNICE

N 1799-1848 (i)
O 1818-1847 (i)
Z 1799-1833
Z 1832-1847 (i)
NOZ 1920-1928, 1931-1935, 1937, 1938, 1942-1944