Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DOLNÍ KRALOVICE

N 1788-1839
N 1839-1856 (i)
N 1856-1870 (i)
N 1874-1943
O 1788-1829, 1835-1841 (i)
O 1874-1943
Z 1788-1839 (i)
Z 1874-1910, 1912-1943
index