Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BECHYNĚ
index

N (roky neuvádí)
N (roky neuvádí)
N 1812, 1846, 1869, 1873-1944
N 1876-1923
O (roky neuvádí)
O (roky neuvádí)
Z (roky neuvádí)
Z (roky neuvádí)