Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
DŘENICE

N 1846, 1847 (i) O (bez zápisu) Z 1846, 1847 (i)