Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
FRÝDEK

N 1893-1941, 1943-1944 (2 exempláře)
O 1893-1895, 1903-1916, 1918, 1920-1929, 1931-1940, 1943-1944
Z 1893-1944
indexy