Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
GRAFENRIED

O 1805 N 1776-1778, 1786-1834, 1864, 1870, 1872 Z 1788, 1794, 1795, 1798, 1804