Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
HABRY

N 1790-1839 (i)
N 1863-1891 (i), 1892-1901, 1903-1918, 1920-1938, 1941-1944
O 1863-1887 (i), 1888-1939, 1942-1944
Z 1791-1839 (i)
Z 1864, 1874-1891 (i pro každý rok), 1892-1921, 1923-1939, 1941-1944
index