Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
HALŽE

O 1849-1893 N 1829-1898 Z 1857-1899