Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
HEŘMANŮV MĚSTEC

N 1788-1863
N 1838-1865, 1877
N 1869-1929, 1931, 1933, 1934, 1936-1938, 1941-1944
O 1788-1838
O 1839-1850, 1872-1923, 1925, 1926, 1930, 1932-1936, 1941-1944
Z 1788-1838
Z 1838-1865
Z 1875-1944
indexy