Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
SPISY
TEREZÍN - žádosti o dodatečné zápisy úmrtí (1948)

čj. 14003-14030
14 031-14 057
14 061-14 064
14 076-14 082
14 078-15 085
15 101-15 107