Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
SPISY
PRAHA - ohlédací listy, zapsaná úmrtí

1942, 1945-1947
1948, 1949