Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
SPISY

TEREZÍN - ohlédací listy
TEREZÍN - úmrtí zapsaná do matriky
TEREZÍN - dodatečné zápisy úmrtí
TEREZÍN - žádosti o dodatečné zápisy úmrtí (1948)
TEREZÍN - korespondence ohledně úmrtí
PRAHA - ohlédací listy, zapsaná úmrtí
Ohlédací listy, zapsaná úmrtí (mimo Prahu)
Nezapsaná prohlášení za mrtva
Nezapsaná prohlášení za mrtva (žádosti Zemského národního výboru v Praze z r. 1948)
Prohlášení za mrtva zapsaná do matrik
TEPLICE - ohlédací listy, zapsaná úmrtí
TEPLICE - hlášení o narození dítěte
Hlášení o narození dětí, hlášení o úmrtí(mimo Prahu)
PRAHA - hlášení o narození dětí
DĚČÍN - PODMOKLY
TRUTNOV, ÚSTÍ NAD LABEM
Dodatečné zápisy, opravy matričních údajů
Změny jmen (vyřízené žádosti)
Rozvody, rozluky
Adopce, poručnictví, uznání otcovství
Rekonstrukční matriky
Původní seznamy matrik, různé matriční doklady