Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Registraturní pomůcky

2838---Repertář spisů lenního statku Biskupice z období 1631 až 1870; Repertorium vom Lehen Biskupitz;1631 - 1870repertář
2839---Elench ke spisům lenního statku Biskupice z období 1636 až 1873; Registraturs-Invetarium;1636 - 1873elench