Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Devolutionen

2921Dev. I/1Udělení lenních statků Biskupice a Újezd říšskému dvornímu radovi Matyáši z Wertema - mj. zaknihování lén do lenních desk;1643 - 1653karton189
2922Dev. I/2Udělení lenních statků Biskupice Františku z Daunu - mj. koupní smlouva uzavřená s Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1831);1831 - 1832karton189
2923Dev. I/3Udělení lenního statku Biskupice Tuliu Migliovi z Prumbergu, zastoupovaného při investituře Ferdinandem Vetterem z Lilien a Kašparem ze Schertzu;1671karton189
2924Dev. I/4Udělení lenního statku Biskupice Adamu Ignáci z Berchtoldu;1767karton189
2925Dev. I/5Udělení lenního statku Biskupice Františku Pillerovi z Pillersdorfu po Adamu Ignáci z Berchtoldu;1773karton189
2926Dev. I/6Udělení lenního statku Biskupice Antonínu Pillerovi z Pillersdorfu;1824karton189
2927Dev. I/7Udělení investitury na lenní statek Biskupice po zemřelém Gustavu z Daunu jeho bratrům Jindřichu, Vladimíru a Otokaru;1839karton189
2928Dev. I/8Intabulace podílu na lenním statku Biskupice po zemřelém Gustavu z Daunu jeho bratrům Jindřichu, Vladimíru a Otokaru;1840 - 1841karton189