Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Augmentationen

2969Augm. I/1Projednání vlastnického nároku (vindikace), uplatňovaného bratry Otakarem a Jindřichem z Daunu na parcely v Biskupicích, které biskupický farář Antonín Svěrák neprávem přičlenil k farním pozemkům; 1852 - 1864karton192