Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Pachtungen

3048Pacht. I/1Pachtovní smlouva uzavřená mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic a Janem Václavem Slovakem na pronájem lenního statku Biskupice na dobu od prosince 1755 do listopadu 1761;1755karton196
3049Pacht. I/2Smlouva uzavřená před zástupci lenního práva mezi dědici lenního statku Biskupice po zemřelém Františku Pillerovi z Pillersdorfu († 1797), podle které se držitelem statku stal František Xaver st. na dobu 16 let, do nabytí plnoletosti jeho nevlastního bratra Antonína;1797karton196