Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-

Devolutionen
Lehenverträge
Homagialia
Augmentationen
Alienirungen
Onerirungen
Pachtungen
Sperren
Miscellen