Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy

Oddíl tzv. papírových listin
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Aktový materiál nemanipulovaný