Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Datace:1606 - 1873
Zpracovatel:Lapčík S.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1593
Rok vzniku:2007
Metráž (bm):2,80
Stav ke dni:2007-11-01
Prohlížet fond
Stažení fondu