Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Brada Konstantin 1907-2001
I. Životopisný materiál

1Rodný list Konstantina Brady (přiložen opis z roku 1942)1922-1942karton1
2Oddavkový list K. Brady s Danuší Kobylákovou1948karton1
3Domovské listy K. Brady z Žalkovic a Jeseníku1946-1948karton1
4Osvědčení o československém státním občanství1946-1948karton1
5Vysvědčení o státní a národní spolehlivosti1945-1948karton1
6Legitimace a průkazy společenských organizací (19 ks)1943-1983karton1
7Policejní přihlášky z Žalkovic, Uhřic a Jeseníku1941-1948karton1
8Vysvědčení z obecné školy v Žalkovicích1926-1935karton1
9Vysvědčení z Lidové školy hospodářské v Břestě1936karton1
10Vysvědčení ze Státního koedukačního ústavu v Kroměříži (s doložkou o absolvování Pedagogické fakulty UP v Olomouci, 1964)1937-1940karton1
11Vysvědčení o učitelské způsobilosti, potvrzení o hospitacích1940karton1
12Služební výkazy (dotazníky) a komplexní hodnocení1945-1977karton1
13Osvědčení o nástavbovém studiu a absolvovaných kurzech1945-1988karton1
14Dekrety výpomocného učitele v Žalkovicích a Uhřicích1942karton1
15Dekret učitele na měšťanské škole v Chropyni1945karton1
16Učitelská služba v Bílé Vodě: dekrety, lístky pro domácnost1945karton1
17Učitelská služba v Jeseníku: dekrety a platové výměry1946-1951karton1
18Učitelská služba v Jeseníku-Dětřichově: dekret na místo ředitele národní školy, platové výměry1951-1960karton1
19Učitelská služba v Jeseníku-Bukovicích: dekret na místo zástupce ředitele ZDŠ, platové výměry1962-1966karton1
20Učitelská služba v České Vsi: dekret učitele pro ZDŠ 6.-9. ročník, platové výměry1966-1984karton1
21Výměry k zaměstnání topiče v Mateřské škole Jeseník-Dětřichov1984-1993karton1
22Majetkové poměry, vlastnictví bytu1942-1960karton1
23Nucené nasazení u firmy HUTA Jaworzno (zařazení, peněžní požitky, dovolená, potvrzení o nemoci)1943-1944karton1
24Vojenská služba (odvod, vyřazení)1945-1981karton1
25Přiznání důchodu, výměry1980-1982karton1
26Diplomy a čestná uznání, medaile T.G.Masaryka1935-1985karton1