Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Brada Konstantin 1907-2001
III. Vědecká, odborná a literární činnost

29Vlastivěda Jesenicka (článek pro Hraničář, strojopis, 11 stran, neúplné)[1946]karton1
30Celkový obraz Jesenicka. Jesenicko v očích turisty (článek do sborníku Jesenicko, strojopis, 12 + 6 stran)1948karton1
31Můj kraj Jesenicko. Příručka vlastivědy jesenického okresu (korektura sloupcového obtahu, 9 stran)1948karton1
32Smlouva na rukopis průvodce Z Jeseníku do Jeseníků1948karton1
33Smlouva na vydání průvodce Olomoucký kraj1951karton1
34Relace v Čs. rozhlase Ostrava, upozornění na dobu vysílání1955karton1
35Můj kraj Jesenicko. příručka vlastivědy jesenického okresu. Jeseník 1948. 24 s.1948karton1
36Jesenický zpravodaj, červen 19881988karton1