Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Brada Konstantin 1907-2001
IV. Dokumenty z veřejné činnosti původce fondu

37Členství v obvodních volebních komisích1976-1981karton2
38Civilní obrana - cvičitel, správce skladu1965-1980karton2
39Informační zpravodaj Svazu nuceně nasazených č. 20-222000-2001karton2
40Doklady nutné k vycestování do Sovětského svazu (posudky)1948karton2
41Ověřené pozvání na cestu do Jugoslávie1958karton2
42Doklady k turistickému zájezdu do Moskvy a Leningradu1961-1962karton2