Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okrašlovací spolek pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí, Kunčice pod Ondřejníkem 1902-1951
II. Spisový materiál

2Stanovy spolku - originál a opis1902karton1
3Zápisy ze schůzí spolku, prezenční listiny1904-1951karton1
4Korespondence se správními orgány, soudy a institucemi - (Zemědělskou radou pro moravské markrabství v Brně, Berním úřadem v Moravské Ostravě, Okresním hejtmanstvím v Místku, Okresním úřadem v Místku, obecními úřady, Okresním národním výborem Frýdek, Okresním soudem ve Frenštátě pod Radhoštěm, ředitelstvím Státních drah v Olomouci, Báňským společenstvem a Ostravskokarvinskými kamenouhelnými doly aj.) - přiložen situační plán pozemků - louka Františka Horala, autor Ing. Em. Balcar, 30. června 1903, měřítko 1:2880, česky, kolorovaná kresba, 22 x 34 cm - přiložen plán "Situační nákres" ke smlouvě o směně pozemků s Báňským společenstvem, autor V. Janošek, 24. září 1926, měřítko 1:2880, česky, kolorovaná perokresba, 22 x 34 cm1903-1951karton1
5Ostatní korespondence (žádosti o prodeje a pronájmy pozemků soukromých osob, vnitrospolková korespondence aj.) -přiložen plán "Dům s podkrovím a hospodářskou budovou pro Bohumila a Marii Míčkovy", autor K. Brzobohatý, prosinec 1941, měřítko 1:100, 1:1000, česky, kolorovaný světlotisk, 76 x 54 cm1907-1949karton1
6Koupě, převoz a opětovné složení dřevěného kostelíka z Čynadijova na Podkarpatské do Kunčic pod Ondřejníkem -přiloženy plány kostelíka "Plán kostelík Kunčice pod Ondřejníkem", autor Ing. V. J. Nováček, únor 1931, měřítko 1:500, česky, kolorovaný světlotisk, 62 x 98 cm, 2 kusy - přiložen plán "Situace", autor Ing V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:2000, česky, kolorovaný světlotisk, 21 x 34 cm, -přiloženy plány "Kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem - půdorys základů a řez", autor Ing V. J. Nováček, duben 1931, měřítko 1:50, česky, kolorovaný světlotisk, 40,5 x 44cm, 2 kusy, u obou plánků přiložené jeho odtržené části v ohybu - přiložen plán "Půdorys kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem - přízemí", autor Ing V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:100, česky, kresba tužkou, 21 x 33,5 cm, 2 kusy - přiložena stavební dokumentace "Pohledy kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem", autor Ing. V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:100, světlotisk, česky, 42 x 32 cm, 2 kusy 1930-1949karton1
7Výstavba a údržba chodníku podél železnice v Kunčicích pod Ondřejníkem - přiložen plán "Stanice Velké Kunčice" s vyznačeným chodníkem pro pěší, autor Jan Chmel, [28.7.1926], měřítko 1:1000, česky, světlotisk, 41,5 x 33 cm, 4 kusy (1 na pauzovacím papíře) 1914-1940karton1
8Koupaliště a hřiště v Kunčicích pod Ondřejníkem - návrhy a konečné stanovy společnosti Koupaliště a hřiště Ondřejník, žádosti a udělení domovnictví a správcovství na koupaliště, návrh žádosti z roku 1941 k Okresnímu úřadu v Místku o vypuštění a odstavení koupaliště z důvodu jeho havarijního stavu 1927-1941karton1
9Pozvánky, oznámení - pozvánky na konání valných hromad spolku, členská karta, apod.1925-1951karton1