Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
13Žertovná báseň obyvatel vily Šárka věnovaná okrašlovacímu spolku v uznání zásluh o povznesení společenského životas.d.karton1