Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
4Korespondence se správními orgány, soudy a institucemi - (Zemědělskou radou pro moravské markrabství v Brně, Berním úřadem v Moravské Ostravě, Okresním hejtmanstvím v Místku, Okresním úřadem v Místku, obecními úřady, Okresním národním výborem Frýdek, Okresním soudem ve Frenštátě pod Radhoštěm, ředitelstvím Státních drah v Olomouci, Báňským společenstvem a Ostravskokarvinskými kamenouhelnými doly aj.) - přiložen situační plán pozemků - louka Františka Horala, autor Ing. Em. Balcar, 30. června 1903, měřítko 1:2880, česky, kolorovaná kresba, 22 x 34 cm - přiložen plán "Situační nákres" ke smlouvě o směně pozemků s Báňským společenstvem, autor V. Janošek, 24. září 1926, měřítko 1:2880, česky, kolorovaná perokresba, 22 x 34 cm1903-1951karton1
10Účetní kniha1903-1951úřední kniha