Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
6Koupě, převoz a opětovné složení dřevěného kostelíka z Čynadijova na Podkarpatské do Kunčic pod Ondřejníkem -přiloženy plány kostelíka "Plán kostelík Kunčice pod Ondřejníkem", autor Ing. V. J. Nováček, únor 1931, měřítko 1:500, česky, kolorovaný světlotisk, 62 x 98 cm, 2 kusy - přiložen plán "Situace", autor Ing V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:2000, česky, kolorovaný světlotisk, 21 x 34 cm, -přiloženy plány "Kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem - půdorys základů a řez", autor Ing V. J. Nováček, duben 1931, měřítko 1:50, česky, kolorovaný světlotisk, 40,5 x 44cm, 2 kusy, u obou plánků přiložené jeho odtržené části v ohybu - přiložen plán "Půdorys kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem - přízemí", autor Ing V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:100, česky, kresba tužkou, 21 x 33,5 cm, 2 kusy - přiložena stavební dokumentace "Pohledy kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem", autor Ing. V. J. Vojáček, duben 1931, měřítko 1:100, světlotisk, česky, 42 x 32 cm, 2 kusy 1930-1949karton1