Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
12Vkladní knížka u Občanské záložny pro Moravskou Ostravu a okolí za léta 1927-19411927-1941karton1
8Koupaliště a hřiště v Kunčicích pod Ondřejníkem - návrhy a konečné stanovy společnosti Koupaliště a hřiště Ondřejník, žádosti a udělení domovnictví a správcovství na koupaliště, návrh žádosti z roku 1941 k Okresnímu úřadu v Místku o vypuštění a odstavení koupaliště z důvodu jeho havarijního stavu 1927-1941karton1