Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
7Výstavba a údržba chodníku podél železnice v Kunčicích pod Ondřejníkem - přiložen plán "Stanice Velké Kunčice" s vyznačeným chodníkem pro pěší, autor Jan Chmel, [28.7.1926], měřítko 1:1000, česky, světlotisk, 41,5 x 33 cm, 4 kusy (1 na pauzovacím papíře) 1914-1940karton1