Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW


! ! ! Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 19.6.2013, 12:00 hod. ! ! !

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Zakázka na stránce profilu zadavatele

Zakázka na stránce věstníku veřejných zakázek

Zadávací dokumentace, platná verze (ze dne 12.4.2013)

Zadávací dokumentace (PDF, 487 kB)

Zadávací dokumentace, přílohy (ZIP, 31 MB)

Editovatelné přílohy č. 2, 4 a 7 (ZIP, 288 kB)

Testovací soubory pro posuzení systému dle přílohy č.3 ZD (ZIP, 16 MB)

Dodatečné informace č. 22: žádost (PDF, 36 kB), odpověď (PDF, 231 kB)

Dodatečné informace č. 23: žádost (PDF, 316 kB), odpověď (PDF, 278 kB)

Doplnění informace č. 23: (PDF, 227 kB)

Dodatečné informace č. 24: žádost (PDF, 188 kB), odpověď (PDF, 298 kB)

Dodatečné informace č. 25:žádost (PDF, 94 kB), odpověď (PDF, 240 kB)

Dodatečné informace č. 26: žádost (PDF, 842 kB), odpověď (PDF, 236 kB)

Dodatečné informace č. 27: žádost (PDF, 1228 kB), odpověď (PDF, 245 kB)

Dodatečné informace č. 28: žádost (PDF, 315 kB), odpověď (PDF, 256 kB)

Dodatečné informace č. 29: žádost (PDF, 53 kB), odpověď (PDF, 242 kB)

Dodatečné informace č. 30: žádost (PDF, 258 kB), odpověď (PDF, 291 kB)

Dodatečné informace č. 31: žádost (PDF, 360 kB), odpověď (PDF, 238 kB)

Dodatečné informace č. 32: žádost (PDF, 196 kB), odpověď (PDF, 246 kB)

Dodatečné informace č. 33: žádost (PDF, 209 kB), odpověď (PDF, 254 kB)

Dodatečné informace č. 34: žádost (PDF, 273 kB), odpověď (PDF, 241 kB)

Upravená příloha č. 4, Návrh smlouvy (DOC, 435 kB)

Informace o námitce a o prodloužení lhůty pro podání nabídek (PDF, 225 kB)

Dodatečné informace č. 35: žádost (PDF, 53 kB), odpověď (PDF, 221 kB)

Dodatečné informace č. 36: žádost (PDF, 203 kB), odpověď (PDF, 237 kB)

Námitky proti zadávacím podmínkám (PDF, 163 kB), Rozhodnutí o námitkách (PDF, 245 kB)

Dodatečné informace č. 37 (PDF, 263 kB), příloha rozhodnutí o námitkách

Dodatečné informace č. 38: žádost (PDF, 924 kB), odpověď (PDF, 253 kB)

Dodatečné informace č. 39: žádost (PDF, 77 kB), odpověď (PDF, 247 kB)

Dodatečné informace č. 40: žádost (PDF, 69 kB), odpověď (PDF, 237 kB)

Námitky proti zadávacím podmínkám: námitky (PDF, 384 kB), rozhodnutí o námitkách (PDF, 235 kB)

Námitky společnosti ICZ, a.s. námitky (PDF, 184 kB), Rozhodnutí o námitkách ICZ (PDF, 270 kB)

Námitky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.námitky (PDF, 790 kB), Rozhodnutí o námitkách Teleconica (PDF, 264 kB)

Námitky společnosti Tempest, a.s.námitky (PDF, 557 kB), Rozhodnutí o námitkách Teleconica (PDF, 264 kB)

 

Zadávací dokumentace, neplatná verze (ze dne 18.2.2013)

Zadávací dokumentace (PDF, 491 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 1, Technická specifikace (PDF, 522 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 2, Krycí list nabídky (PDF, 219 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 3, Pravidla posuzování nabídek (PDF, 234 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 4, Návrh smlouvy (PDF, 499 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 5, Popis stávajícího prostředí (PDF, 203 kB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 6, Studie proveditelnosti (ZIP, 29,4 MB)

Zadávací dokumentace, příloha č. 7, Vzor seznamu subdodavatelů (PDF, 198 kB)

Odůvodnění zakázky (PDF, 196 kB)

Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci ze dne 18.2.2013

Dodatečné informace č. 1: žádost (PDF, 62 kB), odpověď (PDF, 215 kB)

Dodatečné informace č. 2: žádost (PDF, 658 kB), odpověď (PDF, 227 kB)

Dodatečné informace č. 3: žádost (PDF, 202 kB), odpověď (PDF, 236 kB)

Dodatečné informace č. 4: žádost (PDF, 57 kB), odpověď (PDF, 217 kB)

Dodatečné informace č. 5: žádost (PDF, 361 kB), odpověď (PDF, 221 kB)

Dodatečné informace č. 6: žádost (PDF, 1,7 MB), odpověď (PDF, 250 kB)

Dodatečné informace č. 7: žádost (PDF, 735 kB), odpověď (PDF, 236 kB)

Dodatečné informace č. 8: žádost (PDF, 122 kB), odpověď (PDF, 238 kB)

Dodatečné informace č. 9: žádost (PDF, 122 kB), odpověď (PDF, 226 kB)

Dodatečné informace č. 10: žádost (PDF, 648 kB), odpověď (PDF, 234 kB)

Dodatečné informace č. 11: žádost (PDF, 1703 kB), odpověď (PDF, 231 kB)

Dodatečné informace č. 12: žádost (PDF, 119 kB), odpověď (PDF, 233 kB)

Dodatečné informace č. 13: žádost (PDF, 6523 kB), odpověď (PDF, 263 kB)

Dodatečné informace č. 14: žádost (PDF, 218 kB), odpověď (PDF, 223 kB)

Dodatečné informace č. 15: žádost (PDF, 269 kB), odpověď (PDF, 230 kB)

Dodatečné informace č. 16: žádost (PDF, 317 kB), odpověď (PDF, 253 kB)

Dodatečné informace č. 17: žádost (PDF, 135 kB), odpověď (PDF, 271 kB)

Dodatečné informace č. 18: žádost (PDF, 267 kB), odpověď (PDF, 233 kB)

Dodatečné informace č. 19: žádost (PDF, 1,4 MB), odpověď (PDF, 231 kB)

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (PDF, 191 kB)

Dodatečné informace č. 20: žádost (PDF, 251 kB), odpověď (PDF, 233 kB)

Dodatečné informace č. 21: žádost (PDF, 449 kB), odpověď (PDF, 243 kB)

Editovatelné přílohy: (krycí list, návrh smlouvy, seznam subdodavatelů) (ZIP, 278 kB)

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Rozhodnutí o zrušení (PDF, 256 kB)