Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky 

Předmět zakázky

Tisk publikací zařazených do edičního plánu na rok 2013

Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele 14.5.2013

Příloha (PDF)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF)

Příloha 1 - Seznam publikací (PDF)

Příloha 2 - Vzor čestného prohlášení (PDF)

Příloha 2 - Vzor čestného prohlášení (doc)

Příloha 3 - Doporučený vzor nabídky (PDF)