Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky 

Předmět zakázky

Předtisková příprava a tisk publikace F. L. Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF)

Příloha 1 -SPECIFIKACE k č.j.1682-5 (PDF)

Příloha 2 - Vzor čestného prohlášení (DOC)

Příloha 3 -DOPOR.VZOR NABÍDKY (PDF)