Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky 

Předmět zakázky

Tisk sborníku Paginae historiae 21/2013, č. 1

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF)

Příloha 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (PDF)

Příloha 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve formátu DOC (DOC)

Příloha 2 DOPOR.VZOR NABÍDKY (PDF)

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky (PDF)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (PDF)

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (PDF)

Smlouva o dílo (PDF)