Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky

Předmět zakázky

Tisk publikace: Beda Dudík (1815-1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti.

Zadávací dokumentace

Výzva k podání cenové nabídky (PDF)

Prodloužení lhůty (PDF)

Otázka a odpověď č. 1 (PDF)

Protokol o jednání hodnotící komise k VZ (PDF)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (PDF)

Rozhodnutí zadav. o výběru nejvhodnější nabídky (PDF)

Smlouva o dílo (PDF)

Dodatek ke smlouvě (PDF)

Zadavatel: Národní archiv
Název VZ : „Beda Dudík (1815-1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti“
Druh VZ: služba
Druh řízení: zakázka malého rozsahu
Předmět VZ: předtisková příprava včetně grafické úpravy, tisk a vazba publikace “Beda Dudík (1815 – 1890)…..“
Předpokládaná hodnota: 95.000 Kč bez DPH
Hl. místo plnění: Archivní 2257/4, 149 01, Praha 4 – Chodovec
Datum zahájení řízení: 29. 4. 2015
Datum uveřejnění: 28. 4. 2015
Lhůta pro podání nabídek (datum) : 8. 5. 2015
Lhůta pro podání nabídek (čas): 24 hodin